DataBot כריית מידע מרשתות חברתיות

DataBot כריית מידע מרשתות חברתיות

פרויקט DataBot היה פרויקט מחקר ופיתוח שנועד לפתח כלי תוכנה מתקדם לכריית מידע מרשתות חברתיות. הפרויקט התמקד בפיתוח אלגוריתמים מתקדמים לניתוח טקסט, תמונות וסרטונים, וזיהוי דפוסים ותובנות משמעותיות מתוך כמויות אדירות של נתונים.

מטרות הפרויקט:

 • פיתוח כלי תוכנה יעיל וחכם לכריית מידע מרשתות חברתיות.
 • זיהוי מגמות ודפוסים התנהגותיים בקרב משתמשי רשתות חברתיות.
 • ניתוח רגשות ותפיסות ציבוריות בנוגע לנושאים שונים.
 • הפקת תובנות עסקיות ושיווקיות משמעותיות.

טכנולוגיות עיקריות:

 • למידת מכונה: שימוש באלגוריתמים מתקדמים ללמידת מכונה לניתוח טקסט, תמונות וסרטונים.
 • עיבוד שפה טבעית: ניתוח טקסט וחילוץ מידע רלוונטי.
 • ניתוח רשתות חברתיות: זיהוי קשרים ותفاعלויות בין משתמשים.
 • ויזואליזציה של נתונים: הצגת תובנות בצורה ברורה וקלה להבנה.

הישגי הפרויקט:

 • פותח כלי תוכנה מתקדם לכריית מידע מרשתות חברתיות.
 • פותחו אלגוריתמים חדשניים לניתוח טקסט, תמונות וסרטונים.
 • הושגו תובנות משמעותיות בנוגע להתנהגות משתמשים ברשתות חברתיות.
 • הפרויקט זכה להצלחה רבה בקרב קהילת המחקר והפיתוח.

השפעות הפרויקט:

 • הפרויקט תרם רבות לקידום תחום כריית המידע מרשתות חברתיות.
 • הפרויקט סיפק כלי עבודה חדשניים ל researchers and businesses.
 • הפרויקט תרם להבנה טובה יותר של התנהגות משתמשים ברשתות חברתיות.
טכנולוגיות

 • NetworkX

  ספריית קוד פתוח לניתוח רשתות, המאפשרת לנתח קשרים ותفاعלויות בין משתמשים ברשתות חברתיות.

 • Twitter API

  ממשק תכנות יישומים המאפשר גישה לנתונים של טוויטר

תיאור הפרוייקט

פרויקט מחקר ופיתוח פורץ דרך בתחום כריית המידע מרשתות חברתיות. הפרויקט פיתח כלי תוכנה מתקדם וחדשני, והביא להשגים משמעותיים בתחום.

חבורת גאונים? משפחה אחת גדולה? קצת מכל דבר! צוות הפיתוח שלנו הוא לא סתם עוד צוות, הוא כוח על טכנולוגי שפועל יחד כבר יותר מעשור.

We Are A Group Of Skilled Programmers

אנחנו לא רק עובדים יחד, אנחנו חברים אמיתיים שחולקים אהבה משותפת לטכנולוגיה וחדשנות.